Skip to main content

Previesť staršie dokumenty programu Excel do formátu programu Excel 2007

Previesť staršie dokumenty programu Excel do formátu programu Excel 2007

Geoffrey Carr

Program Excel 2007 dokáže otvoriť dokument z predchádzajúcej verzie programu Outlook v režime kompatibility, ale ak chcete využiť niektoré nové funkcie, musíte dokument previesť (môžete použiť 1,1 milióna riadkov v programe Excel 2007 namiesto iba 65k v predchádzajúcich verziách)

Keď otvoríte dokument z predchádzajúcej verzie, v záhlaví môžete vidieť [Režim kompatibility].

Ak chcete dokument previesť, kliknite na tlačidlo Microsoft Office v ľavom rohu a potom kliknite na položku Konvertovať.

Mali by ste byť vyzvaní uložiť premenený dokument na nový názov súboru.

Po uložení dokumentu teraz musíte zatvoriť aktuálny a znovu otvoriť prekonvertovaný dokument. Našťastie je tu absurdne široké dialógové okno, ktoré vám umožní robiť to automaticky.

Môžete vidieť, že nové okno nehovorí "[Kompatibilný režim]" v záhlaví.

Link
Plus
Send
Send
Pin