Skip to main content

Zatvorte / Maximalizujte / Minimalizujte tlačidlá vľavo v Ubuntu

Zatvorte / Maximalizujte / Minimalizujte tlačidlá vľavo v Ubuntu

Geoffrey Carr

Ak ste nový používateľ Ubuntu prichádzajúci z prostredia Mac, možno by ste boli dezorientovaní umiestnením boxu minimalizovať / maximalizovať / zatvoriť na Ubuntu, ktorý štandardne napodobňuje Windows.

Toto nastavenie je ľahké zmeniť, našťastie a v kombinácii s peknou témou OS X môže skutočne mať pekný efekt.

Ak chcete zmeniť toto nastavenie, pomocou klávesov Alt + F2 vyvolajte dialógové okno Spustiť aplikáciu a zadajte ho gconf-editor spustiť editor Gnome Configuration Editor.

Raz v editore nájdite nasledujúci kľúč:

apps metacity general

Na pravej strane obrazovky by ste mali vidieť voľbu nazvanú button_layout.

Táto možnosť má hodnotu reťazca oddelenú čiarkami a dvojbodku, ktorá oddeľuje, na ktorej strane okna budú tlačidlá zapnuté. Ak chcete napodobniť nastavenie OS X, zadajte tento reťazec:

close,maximize,minimize:menu

V tomto príklade sú tlačidlá zatvoriť / maximalizovať / minimalizovať vľavo a tlačidlo ponuky je vpravo. Ak chcete, môžete odstrániť položku z tohto zoznamu. Napríklad, v skutočnosti nepoužívam tlačidlo ponuky, takže ju zvyčajne len odstrániť.

Link
Plus
Send
Send
Pin