Skip to main content

Importovanie textu do programu Excel 2007

Importovanie textu do programu Excel 2007

Geoffrey Carr

Nič sa nerovná programu Excel so skrúcaním čísel, ale čo, ak vaše údaje ešte nie sú v tabuľke programu Excel? Je to tak jednoduché ako pomocou Sprievodcu importovaním textu.

Otvorte prázdnu alebo existujúcu tabuľku programu Excel 2007. Kliknite na kartu Údaje na páse kariet a zvoľte "Z textu".

Vyberte textový súbor, ktorý chcete importovať, a dvakrát kliknite. Tým sa otvorí Sprievodca importom textu. Vyberte typ údajov a na ktorý riadok chcete spustiť údaje a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Krok 2 sprievodcu umožňuje spravovať riadky prerušenia medzi vašimi údajmi.

Krok 3 sprievodcu vám umožňuje vybrať formáty stĺpcov, poskytuje náhľad údajov a ďalšie pokročilé nastavenia. Keď je všetko organizované, kliknite na Dokončiť.

Zobrazí sa konečné okno s otázkou, kam chcete vložiť údaje do hárku. Tu môžete vidieť, že som si vybral A6. Kliknite na tlačidlo OK ...

Vaše textové údaje budú teraz vložené do listu Excel!

Link
Plus
Send
Send
Pin