Skip to main content

Značka Mini Formatting Toolbar nezastaví v programe Word 2007

Značka Mini Formatting Toolbar nezastaví v programe Word 2007

Geoffrey Carr

Jednou z najväčších nových zmien v balíku Office 2007 je nový panel s nástrojmi, ktorý sa objaví pri zvýraznení textu a kliknutím pravým tlačidlom myši alebo posunutím myši hore.

Ak zistíte, že vylepšenie mini panela nástrojov rozptýli, radi by ste vedeli, že ho môžete vynechať pri automatickom vyskakovaní pri výbere textu.

Kliknite na tlačidlo Office v ľavom hornom rohu a zvoľte "Možnosti programu Word" z výslednej ponuky a dostanete sa do dialógového okna Možnosti programu Word.

V tomto dialógovom okne zvoľte Populárne a zrušte začiarknutie možnosti "Zobraziť Mini Toolbar pri výbere".

Stále môžete získať prístup k lište Mini Toolbar tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na zvýraznený text alebo kdekoľvek na dokumente ... nie je možné ho zakázať.

Link
Plus
Send
Send
Pin