Skip to main content

Ukážka dokumentov bez ich otvorenia v programe Word 2007

Ukážka dokumentov bez ich otvorenia v programe Word 2007

Geoffrey Carr

Ak máte veľa dokumentov programu Word a nie ste si istí, ktorá z nich obsahuje potrebné informácie, aplikácia Microsoft Word 2007 umožňuje zobrazenie ukážky dokumentu v programe Word bez potreby otvárania každého dokumentu.

Otvorte program Word a kliknite na tlačidlo Microsoft Office a vyberte Otvoriť.

Zobrazí sa dialógové okno Otvoriť. Na pravej strane panela s nástrojmi kliknite na šípku nadol na zobrazeniach a vyberte možnosť Ukážka.

Tým sa otvorí okno ukážky. Kliknite na ľubovoľný súbor na ľavej strane a ukážte, čo vnútri súboru. Keď nájdete súbor, ktorý potrebujete, kliknite na položku Otvoriť.

Link
Plus
Send
Send
Pin