Skip to main content

Dočasne zakázať dialógové okno Reštartovať z automatických aktualizácií systému XP

Dočasne zakázať dialógové okno Reštartovať z automatických aktualizácií systému XP

Geoffrey Carr

Automatické aktualizácie sú skvelou funkciou. Váš počítač zostane chránený pred hrozbami bez toho, aby ste sa o to báli ... ale ak je 3am a snažím sa hrať videohru, posledná vec, ktorú chcem, je automatické aktualizácie, ktoré sa objavia a každých 5 minút pripomenúť, že musím reštartovať , prerušenie mojich hier ... Poháňam ma blázon!

Vážený dialóg reštartu,

Nenávidím ťa.

Ak chcete dočasne zakázať túto popupovú správu a oddialiť reštart, môžete to urobiť jedným z dvoch spôsobov. Som prívrženec príkazového riadka, takže som to zadal do príkazového riadka (uistite sa, že používate úvodzovky)

net stop “automatic updates”

Alebo môžete otvoriť ovládací panel Administrative Tools Services a kliknúť na Stop na automatických aktualizáciách.

Neaktivujte službu automatických aktualizácií, stačí ju zastaviť. Pri ďalšom spustení počítača sa reštartuje.

Poznámka: Ak otvoríte ikonu Automatické aktualizácie v Ovládacom paneli, automaticky sa reštartuje služba, čím sa znova objaví dialógové okno.

Link
Plus
Send
Send
Pin