Skip to main content

Zmena intervalu automatického obnovenia v programe Office 2007

Zmena intervalu automatického obnovenia v programe Office 2007

Geoffrey Carr

AutoRecover je funkcia balíka Microsoft Office, ktorá vám zabráni, aby ste stratili prácu v prípade zlyhania systému alebo výpadku napájania automatickým ukladaním dokumentu v určitých časových intervaloch.

Môžete ľahko zmeniť interval, keď sú dáta uložené, aby sa šetrili častejšie. To je užitočné, ak ste v poslednom čase mali problémy so systémom.

V tomto príklade používame aplikáciu Microsoft Word, ale možnosti vo všetkých aplikáciách balíka Office. Stačí kliknúť na tlačidlo Office v ľavom hornom rohu a zvoliť "Možnosti programu Word".

Kliknite na položku Uložiť v ľavej ponuke dialógového okna Možnosti, pričom začiarknite políčko "Uložiť informácie o automatickom obnovení".

Tu si môžete vybrať, ako často chcete uložiť informácie o autorecover. Nedávajte interval príliš krátky, ale je to na vás. V tomto príklade som to zmenil na 2 minúty. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo OK.

Jedna z vecí, ktorú je potrebné mať na pamäti, je, že ak pracujete na väčších dokumentoch, nastavenie automatického obnovenia na niečo ako 1 minúta môže začať spomaľovať počítač, pretože uloženie veľkého dokumentu na pozadí každú minútu bude účtovať váš počítač.

Link
Plus
Send
Send
Pin