Skip to main content

Pripojte viaceré obrazy ISO pomocou programu Virtual CloneDrive

Pripojte viaceré obrazy ISO pomocou programu Virtual CloneDrive

Geoffrey Carr

Predtým som napísal o montáži ISO obrazu v systéme Windows Vista pomocou programu Virtual CloneDrive, ale myslel som si, že urobím krok ďalej a vysvetlím, ako môžete nasadiť viac ako jednu ISO naraz.

Vec, ktorú milujem v tejto aplikácii, je, ako jednoduché je pripojiť ISO - jednoducho dvakrát kliknete na ňu a nasadí sa.

Ak chcete pridať ďalšiu virtuálnu jednotku, prejdite do ponuky Štart a spustite program Virtual CloneDrive. Zmeňte rozbaľovanie počtu jednotiek na požadované číslo.

Keď dvakrát kliknete na obrázok ISO, vždy ho pripojíte na prvú jednotku. Ak chcete pripojiť konkrétnu ISO do jednej z ďalších virtuálnych jednotiek, musíte otvoriť počítač a kliknúť pravým tlačidlom na jednotku.

V ponuke vyberte položku Virtual CloneDrive a potom na položku Pripojiť. Budete vyzvaní, aby ste vybrali cestu k obrazu ISO.

Ak chcete odpojiť jednotku, môžete urobiť to isté, ale vyberte možnosť Odpojiť.

Poznámka: Tento softvér nefunguje vo verzii Vista 64 bit.

Link
Plus
Send
Send
Pin